Doç. Dr. Salim Atay

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkan

Doç. Dr. Salim Atay, doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında tamamlamıştır. İş Psikolojisi, Bireysel Farklılıkların Yönetimi, Örgütsel Davranış, Davranış Bilimleri, Kariyer ve Yetenek Yönetimi konularında dersler veren Doç. Dr. Salim Atay, Lider Yönetici Becerileri, Politik Yeti, Narsisizm, Kariyer Yönetimi konularında araştırmalar yapmış ve kitapları bulunmaktadır.

Yeni başkanlık sisteminin yürürlüğe girmesi ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ağustos 2018’de İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığına atanmıştır.

İnsan Kaynakları Ofisi, insan kaynağı envanterinin çıkarılmasının yanı sıra insan kaynakları planının acil durum, kısa, orta ve uzun vadede hazırlanması görevini üstlenmiştir. İnsan Kaynakları Ofisi ayrıca yetenekli kişilerin niteliklerine uygun doğru alanlarda çalışmasına yardımcı olmak için yetenek kazanımı ile ilgili yetenek arayışı ve gelişiminden oluşan faaliyetleri de yürütmektedir. Ayrıca, İnsan Kaynakları Ofisi hem kamu hem de özel sektörde modern yöntemlerle insan kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmektedir.