Prof. Dr. Servet Bayındır

T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi / İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Öğretim Üyesi

Servet Bayındır 1993 yılında Marmara Üniversitesi (M.Ü.) İlahiyat Fakültesinden, 2005 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. M.Ü.’de “Özel Finans Kurumlarının İslâm hukuku Yönünden Değerlendirilmesi” adlı teziyle Yüksek Lisansını (1995), “Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı’ndaki Yeri” adlı teziyle de Doktorasını tamamladı (2004). Ürdün Üniversitesi’nde Arapça eğitimi aldı (2002-2003). Malezya INCEIF’te Certificate of Islamic Finance (CIFP) adlı programla Dr. sonrası ikinci master çalışmasını yaptı (2008-2010). İslam iktisadı ve finansı alanındaki çalışmaları ile 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesörlük unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi’nde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı kuruluşunu gerçekleştirdi ve üç yıl süre ile bu Bölümün Başkanlığını yürüttü. Emlak Katılım Bankası Danışma Komitesi’ne seçildi (2019—)
Servet Bayındır, 13 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine, 2021 yılında Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Halen Üniversite, Vakıf Katılım ve CB. Ekonomi Politikaları Kurulundaki görevlerine devam etmekte olan Servet Bayındır aynı zamanda İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı’nın kurucusu olup başkanlığını yürütmektedir.
Servet Bayındır’ın İslam İktisadı ve Finansı alanında beş kitabı ve çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır.